Disclaimer

Lunch- en Tearoom Heerlijck verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Lunch- en Tearoom Heerlijck behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Lunch- en Tearoom Heerlijck.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Lunch- en Tearoom Heerlijck spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lunch- en Tearoom Heerlijck.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lunch- en Tearoom Heerlijck nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lunch- en Tearoom Heerlijck.

 

KopiŽren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lunch- en Tearoom Heerlijck, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

I have a dream...
Een bekend man sprak ooit deze gevleugelde woorden.

"Bekend zijn we niet, maar ook wij hadden onze droom."

En deze droom is nu uitgekomen, in de vorm van Gewoon Heerlijck.
Lees meer »